Nawigacja

O SZKOLE

DOKUMENTY

Dokumenty ogólne

Statut szkoły STATUT_201718_od_27_10_ze_zmianami_a.pdf

Koncepcja pracy szkoły KONCEPCJA_PRACY_SZKOLY-1.pdf

Procedury bezpieczeństwa dzieci PROCEDURA_BEZPIECZENSTWA_DZIECi

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM W MIEDARACH  PROCEDURA_POSTEPOWANIA_W_SYTUACJI_ZAISTNIENIA-1_(2).doc

Procedury dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole lub w placówce  procedury.pdf , BEZPIECZENSTWO_W_SZKOLE.docx

Szkolny program profilaktyczno - wychowawczy w Szkole Podstawowej SZKOLNY_PROGRAM_WYCH___PROFILAKTYCZNY_sp.doc

Szkolny program profilaktyczno - wychowawczy w Gimnazjum Szkolny_Program_Profilaktyczno_-_Wychowawczy.doc

Szkolny zestaw programów nauczania SZKOLNY__ZESTAW__PROGRAMOW__NAUCZANIA_2017-2018_(2)(1).doc

Szkolny regulamin  korzystania z darmowych podręczników Szkolny_regulamin_korzystania_z_darmowych_podreczniko1.docx

Roczny plan pracy  Roczny_plan_pracy_szkoly.doc

Kalendarz roku szkolnego kalendarz_uroczystosci.pdf   Harmonogram_imprez_przedszkolnych.pdf

Regulamin uczniowski  REGULAMIN_SAMORZaDU_UCZNIOWSKIEGO.docx

Zasady udostępniania podręczników 1_Szkolny_regulamin_korzystania_z_darmowych_podrecznikow_2016_17.docx

Regulamin biblioteki REGULAMIN_BIBLIOTEKI_SZKOLNEJ.pdf   Zasady_korzystania_z_biblioteki_szkolnej.docx

Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych wobec uczniów zagrożonych uzależnieniem Strategia_dzialan.pdf

Regulamin zajęć specjalistycznych regulamin_kk_dla_rodzicow_w_ZSP_w_Miedarach.pdf

regulamin świetlicy 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
    ul. Główna 26

    42-676 Miedary
  • (+32) 233-70-53

Galeria zdjęć