Nawigacja

Wybitni absolwenci Wyniki egzaminu w Gimnazjum

Wybitni absolwenci

Wybitni absolwenci

Uwaga: przy określaniu "Wybitnych absolwentów" braliśmy pod uwagę wyniki egzaminu gimnazjalnego w klasie III. Egzamin ten jest sprawdzany i oceniany przez zewnętrznych egzaminatorów tak więc jest dla nas jak najbardziej sprawiedliwym kryterium. Egzamin do roku 2011 składał się z dwóch części; humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej, za każdą można było otrzymać 50 punktów. Od roku 2012 egzamin składa się z 4 części: historia i wiedza o społeczeństwie, język polski, przedmioty przyrodnicze i matematyka.

Absolwenci - rok 2017***
1. Szymon ABRAMIK            417     (72% + 75% + 86% + 100% + 84%)
2. Karolina NOWARA             413     (84% + 88% + 75% + 83% + 83%)
3. Małgorzata WOJTERA       385,5    (78% + 94% + 68% + 48% + 97,5%)
maksymalny wynik              500
Absolwenci - rok 2016***
1. Krystian WOLSKI              432,5     (78% + 91% + 89% + 93% + 81,5%)
2. Piotr KONOPKA               360,5     (72% + 72% + 86% + 79% + 51,5%)
3. Julia  LASKOWSKA          346,5    (66% + 84% + 57% + 68% + 71,5%)
maksymalny wynik              500
 
Absolwenci - rok 2015***
1. Kamil NIESTRÓJ              386     (81% + 63% + 82% + 62% + 98%)
2. Weronika MANSFELD     367     (75% + 81% + 54% + 59% + 98%)
3. Małgorzata BIAŁEK          354    (78% + 78% + 50% + 48% + 100%)
maksymalny wynik              500
 
Absolwenci - rok 2014***
1. Angelika OLMA              369     (70% + 88% + 64% + 54% + 93%)
2. Paulina BARWICKA     354     (58% + 81% + 71% + 61% + 83%)
3. Andrzej KONOPKA       350    (64% + 66% + 82% + 75% + 63%)
maksymalny wynik              500
 
Absolwenci - rok 2013


1. Tomasz   OLSZOK        105 pkt,  86%  (31+27+23+24)
2. Agata   SZKLINIARZ         97 pkt  80%  (25+28+23+21)
3. Mikołaj  MROZEK            95 pkt  78%  (23+27+24+21)

maksymalny wynik                  122 pkt              (33+32+28+29)

Absolwenci - rok 2012**


1. Magdalena   PIELAS       101 pkt, 83%  (28+27+18+28)
2. Leszek         GULIK            80 pkt, 66%  (23+25+15+17)
3. Szymon   KAPICA            71 pkt, 59%  (24+25+14+8)

maksymalny wynik                    121 pkt             (33+32+26+30)

 

Absolwenci - rok 2011*


1. Sonia LIPIŃSKA           70 pkt (32 + 38)
2. Maciej GABRYŚ              65 pkt (27 + 38)
3. Jakub WALOSCZYK     64 pkt (31 + 33)

 

Absolwenci - rok 2010*


1. Adrianna NIGIEL           87 pkt (42 + 45)
2. Szymon LISZKA               68 pkt (32 + 36)
3. Elżbieta STRUGAŁA      68 pkt (38 + 30)

Absolwenci - rok 2009


1. Miriam JAWORSKA         85 pkt (41 + 44)
2. Martina HELIOSZ              82 pkt (39 + 43)
3. Angelika KANDZIA         78 pkt (38 + 40)

 

Absolwenci - rok 2008


1. Daniel JĘDRUŚ                88 pkt (40 + 48)
2. Klaudia KANDZIA            85 pkt (44 + 41)
3. Ewelina WALOSCZYK      79 pkt (39 + 40)

 

Absolwenci - rok 2007


1.  Dorota JAWOREK              86 pkt (44 + 42)              
2. 
Radosław MIGDAŁ              83 pkt (39 + 44)            
3. 
Katarzyna GÓRNICZ           80 pkt (43 + 37)   
 

Absolwenci - rok 2006


1. Dawid WALOSCZYK                82 pkt (37 + 45)
2. Krzysztof SWIERZY                 80 pkt (38 + 42)
3. Barbara NIESLER                    74 pkt (36 + 38)

 

Absolwenci - rok 2005


1. Janina PIELOK                       87 pkt (43 + 44)
2. Roland KANDZIA                   86 pkt (42 + 44)
3. Ramona CURLEJ                    78 pkt (41 + 37)

 

Absolwenci - rok 2004


1. Magdalena  GLINKA                      89 pkt (43 + 46)
2. Waldemar MUCHA                         85 pkt (42 + 43)
3.
Tobiasz PRZEWIEŚLIK                 81 pkt (37 + 44)

 

* Od 2010 roku na egzaminie gimnazjalnym został wprowadzony dodatkowy przedmiot: język obcy. Jednak wyniki tej części egzaminu przez najbliższe 3 lata nie mają wpływu na rekrutacje gimnazjalistów do szkół ponadgimnazjalnych, dlatego też nie uwględniamy ich w naszym rankingu.

** Od 2012 roku egzamin składa się z 4 częsci i egzaminu z języka obcego (poziom podstawowy i rozszerzony). Po wyniku całkowitym ucznia, na czerwono procentowy wynik ucznia, a w nawiasie w kolejności punkty z następujących części egzaminu; historia i wiedza o społeczeństwie, język polski, przedmioty przyrodnicze (fizyka, biologia, chemia, geografia), matematyka, język obcy (wynik średni z części podst.  i rozszerzonej).

*** Od 2014 roku lista wybitnych absolwentów układana jest na podstawie sumy wyników procentowych uzyskanych z poszczególnych części egzaminu (dla języka obcego jest to wynik z części podstawowej).
 

Aktualności

Kontakt

  • ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
    ul. Główna 26

    42-676 Miedary
  • (+32) 233-70-53

Galeria zdjęć